Bezpieczne usuwanie danych

Bezpieczeństwo danych przechowywanych na sprzętach elektronicznych to w dzisiejszych czasach niezwykle istotna kwestia. Jako osoby fizyczne przechowujemy informacje na swoim sprzęcie i nie chcemy, by ujrzały światło dzienne. Również dla przedsiębiorstw bezpieczeństwo danych zapisanych na urządzeniach elektronicznych jest nad wyraz istotne. Firmy posiadają w swoich zasobach informacje na temat kontrahentów, klientów oraz takie, które stricte dotyczącą firmy oraz jej działania. Liczy się nie tylko przechowywanie, ale też niszczenie danych. Należy pamiętać, że wciśnięcie klawisza “delete” na komputerze nie oznacza całkowitego pozbycia się pliku. Tak usuniętą informację można nadal odzyskać. Przechwycenie wrażliwych danych może nieść konsekwencje prawne, jak i finansowe, warto więc zachować wysokie standardy w procesie całkowitego zniszczenia danych. 

Programowe usuwanie danych poprzez ich nadpisywanie

Istnieje kilka sposobów trwałego pozbycia się informacji zapisanych na nośnikach. Jednym z nich jest programowe niszczenie danych polegające na wielokrotnym nadpisywaniu. Co to oznacza? Informacje, których chcemy się pozbyć są zastępowane kolejnymi w taki sposób, że ostatecznie nijak nie będziemy w stanie stwierdzić, które z nich były danymi początkowymi. Co najważniejsze, po takim zabiegu samo urządzenie, na którym zawarto informacje jest w pełni sprawne i może być powtórnie użytkowane. 

Fizyczne usuwanie danych za pomocą niszczarki

Kolejnym rodzajem pozbywania się wrażliwych danych jest ich fizyczne zniszczenie za pomocą dedykowanego urządzenia. Dyski HDD, SSD, kasety video, nośniki USB, telefony komórkowe czy nawet oldschoolowe dyskietki komputerowe – wszystkie te urządzenia i dyski można pozbawić wrażliwych danych za pomocą specjalistycznej niszczarki. Mając na uwadze dobro środowiska, najpierw usuwa się obudowę i elementy, które po prostu można wyrzucić, a następnie fizycznie niszczony jest właściwy nośnik danych.

Usługi specjalistycznych firm

Na rynku istnieją firmy, które w profesjonalny sposób zajmują się pozbywaniem wrażliwych informacji. Niszczenie danych przeprowadzone przez specjalistów sprawi, że będziemy mogli spać bezpiecznie, a informacje zostaną usunięte na zawsze. Warto sprawdzić ofertę firmy Selkea dostępną na stronie www.selkea.pl W dzisiejszym świecie stale postępującej digitalizacji warto oddać sprawę bezpiecznego i skutecznego pozbycia się danych w ręce specjalistów. Zaufanie klientów oraz przestrzeganie zasad RODO powinny być priorytetem dla każdego przedsiębiorstwa.