B2B co to jest?

Definicja: co to jest B2B?

Zgodnie z definicją B2B oznacza angielski termin business-to-business i ogólnie opisuje relacje biznesowe między co najmniej dwoma firmami. Firmy B2B zaliczają inne firmy do swoich klientów, więc ich działalność ogranicza się do współpracy z klientami korporacyjnymi. Obszar B2B obejmuje wszystkie branże i łańcuchy wartości; wyraźne rozgraniczenie nie jest możliwe. Wolumen handlu w handlu między przedsiębiorstwami w Polsce wynosi obecnie ponad bilion złotych.


B2B: znaczenie i zastosowanie

Termin między przedsiębiorstwami lub B2B opisuje relacje biznesowe i relacje komunikacyjne między dwiema lub więcej firmami. Termin ten jest używany w każdej sytuacji, w której dwie firmy wchodzą w interakcję – niezależnie od tego, czy oferują sobie nawzajem usługi czy towary. Dobrym przykładem jest sklep z narzędziami, który otrzymuje towar od hurtownika lub dystrybutora.


Co to jest obszar B2B?

Termin „obszar B2B” oznacza, że firma specjalizuje się w relacjach biznesowych z innymi firmami. Zakładając, że firma koncentruje się na sprzedaży B2B, oferowane produkty skierowane są do klientów biznesowych. Usługi B2B są podobne: niektórzy dostawcy usług logistycznych koncentrują się wyłącznie na zleceniach transportowych firmy; dostawy prywatne nie są akceptowane. Często agencja utrzymuje też relacje z klientami biznesowymi, gdyż klienci prywatni rzadziej korzystają z usług.


Przetargi publiczne to często relacje B2A (Business-to-Administration) lub B2G (Business-to-Government), ponieważ kontrakt został sformułowany przez sektor publiczny. Z kolei oferty prywatne składane przez osoby prawne prawa prywatnego mieszczą się w kategorii B2B.


Business to business: charakterystyka

Jak można rozpoznać BtoB? W przypadku usług dostawczych ilości dostaw są często wyższe niż w firmach B2C, ponieważ poszczególne produkty są mniej istotne dla dużych klientów. Dotyczy to również usług, które obejmują na przykład prace konserwacyjne na dużą skalę. Możliwe jest również, że nie są wyświetlane żadne ceny stałe. Duzi klienci mogą otrzymać własne kalkulacje cen, ponieważ kupują towary w dużych ilościach.


Kolejną cechą jest obsługa podatku VAT. Chociaż usługi i dostawy dla klientów B2B również podlegają podatkowi od sprzedaży, mogą oni ubiegać się o ten podatek poprzez odliczenie podatku naliczonego w urzędzie skarbowym.


Ponadto prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania, ponieważ kontrahentami są klienci biznesowi. W przypadku wątpliwości obowiązują określone w umowie terminy, do których zainteresowana firma może się odwołać w przypadku wadliwej dostawy.


Różnice między B2B i B2C

Oprócz obszaru B-2-B istnieją inne relacje biznesowe, najbardziej rozpowszechnioną formą jest B2C lub „Business-to-Consumer”. Różnica między B2B i B2C polega na partnerze biznesowym. Podczas gdy jeden koncentruje się na innych firmach, obszar B-2-C koncentruje się na klientach końcowych. Dobrym przykładem B2C jest sprzedaż artykułów spożywczych klientom prywatnym w zwykłym supermarkecie; W tym przypadku klienci B2B, tacy jak restauracje, trafiają na rynki hurtowe lub do hurtowni.

Inne popularne skróty to B2E (Business-to-Employee) dla relacji biznesowych między firmą a jej pracownikami oraz B2A (Business-to-Administration) dla relacji biznesowych między firmami a organami administracji publicznej.


Dalsze wyjaśnienia dotyczące B2B: Marketing

Termin „biznes do biznesu” ma znaczenie zwłaszcza w odniesieniu do marketingu, sprzedaży i sprzedaży produktów. W przeszłości działania marketingowe przedsiębiorstw typu business-to-business były ogólnie określane jako dobra inwestycyjne lub marketing dóbr przemysłowych. W ciągu ostatnich kilku lat i wraz ze wzrostem znaczenia Internetu w transakcjach między przedsiębiorstwami, termin marketing B2B stał się powszechnie akceptowany. Termin został wprowadzony głównie w celu odróżnienia się od marketingu B2C. Marketing klienta biznesowego z definicji odnosi się do wszystkich usług i produktów, których wspólny rynek sprzedaży tworzą inne firmy, a nie konsumenci. Nie ma rozróżnienia na dobra konsumpcyjne i kapitałowe.


PR Business-to-Business

Business-to-business PR odnosi się przede wszystkim do komunikacji między firmami, a po drugie do public relations (PR). Ważnym elementem odróżniającym strategie marketingowe w biznesie od tych w B2C jest sposób, w jaki odnoszą się one do grupy docelowej. Podczas gdy firmy działające w handlu B2C starają się dotrzeć do jak największej liczby konsumentów za pomocą szeroko zakrojonych kampanii reklamowych, podejście do klienta w obszarze business-to-business jest znacznie bardziej zróżnicowane.


B2B i media społecznościowe

Znaczenie marketingu internetowego wzrosło również w sprzedaży B2B. Liczba firm, które wykorzystują media społecznościowe i Internet do zakupu towarów konsumpcyjnych oraz artykułów B i C, wzrosła. Ponadto firmy typu business-to-business wykorzystują media społecznościowe do zwiększania świadomości marki, sprzedaży własnych produktów / usług i łączenia się z innymi firmami. Platformy LinkedIn i Xing są szczególnie istotne. Około trzech czwartych wszystkich polskich firm wykorzystuje już media społecznościowe jako platformę marketingową.