Co warto wiedzieć o pracy komornika sądowego?

Twój dłużnik nie wywiązuje się ze spłaty swojego zobowiązania? Pamiętaj, że masz prawo dochodzić należnej Ci kwoty. Pomoże Ci w tym zaś doświadczenie oraz możliwości zawodowe profesjonalnego komornika.

Kiedy sprawę może przejąć komornik sądowy Mielec?

Komornik sądowy Mielec jest organem, do którego możesz się udać natychmiast po uzyskaniu prawomocnego, zaopatrzonego w tytuł wykonawczy wyroku sądowego lub nakazu zapłaty wydanego przez:

  • sąd rejonowy
  • sąd okręgowy
  • tzw. e-sąd (VII wydział cywilny Sądu Rejonowego Lublin-Zachód) w ramach elektronicznego postępowania upominawczego

Aby uzyskać tytuł wykonawczy, musisz najpierw złożyć wniosek do sądu, który prowadził daną sprawę. Pamiętaj, że aby Twój wniosek został rozpatrzony pozytywnie, musi minąć przewidziany w ustawie, 14-dniowy termin na odwołanie od wyroku ze strony dłużnika. Swój wniosek możesz zatem złożyć już piętnastego dnia po terminie rozprawy, na której zapadł ostateczny wyrok.

W jakich sytuacjach pomoże komornik sądowy Mielec?

Jako funkcjonariusz państwowy, komornik sądowy Mielec prowadzi odzyskiwanie zadłużeń zarówno w imieniu osób fizycznych, jak i firm oraz instytucji. Oznacza to, że udać się do niego możesz po pomoc w odzyskaniu należności z tytułu bardzo różnego rodzaju zadłużeń. Pomoże Ci on odzyskać między innymi

  • nieuregulowany rachunek / fakturę za wykonanie usługi
  • niespłacone zobowiązanie finansowe
  • nie zapłacone w terminie alimenty
  • nieuregulowane raty wynikające z zawartej między Tobą a dłużnikiem umowy
  • niezapłacone wynagrodzenie

Pamiętaj, że komornik postępowanie może prowadzić zarówno z wniosku firmy, jak i przeciwko niej. Oznacza to, że nawet, jeśli Twoim dłużnikiem jako osoby fizycznej jest przedsiębiorstwo – możesz udać się do niego po należną Ci pomóc.

Jakie narzędzia wykorzystuje komornik sądowy Mielec?

W swojej pracy komornik sądowy Mielec wykorzystuje szereg nowoczesnych narzędzi, dzięki którym może on w szybki sposób ustalić rzeczywisty majątek należący do osoby lub instytucji zadłużonej, nawet, jeśli ukrywała go ona przed wierzycielem. Wymienić tu można choćby system Ognivo, dzięki któremu komornik może w kilka minut dotrzeć do wszystkich rachunków bankowych prowadzonych przez dłużnika. Komornik sądowy ma także dostęp do archiwum ksiąg wieczystych, a także systemu CEPIK, czyli Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Dzięki temu w prosty sposób wchodzi on w posiadanie informacji o prawdziwym majątku dłużnika, który może następnie spieniężyć celem odzyskania kwoty wynikającej z długu.