Kim jest komornik sądowy?

Komornik z pewnością jest jednym z najcięższych do wykonywania zawodów. Być może praca ta nie jest czysto fizyczna, jednak na każdym kroku komornicy muszą radzić sobie z nienawiścią i nieprzychylnością osób, którzy zwlekają z opłatami, a w efekcie muszą im zostać odebrane należności. Zwykle komornik sądowy Rzeszów wkracza do akcji w momencie, gdy wierzycielowi lub firmie nie udaje się wyegzekwować spłaty długów. Komornik sądowy spełnia więc rolę swoistego gwaranta, że dług zostanie odebrany. Jednak kim on w zasadzie jest i jakie ma on prawa?

Komornik sądowy Rzeszów- kim on jest?

Komornik sądowy Rzeszów ma określone prawa, ale także i określone obowiązki. Jest on bowiem funkcjonariuszem publicznym, który działa przy sądzie rejonowym. Wobec tego komornik sądowy Rzeszów to instytucja, która działa na tej samej zasadzie co sędzia lub prokurator. Oczywiście w przeciwieństwie do nich komornik sądowy musi prowadzić własną kancelarię, czyli jednoznacznie wynika z tego, że jest on również przedsiębiorcom, prowadzącym działalność na własny rachunek. Komornik sądowy Rzeszów to również gwarant odebrania od dłużnika należności, z którą zalega on w odniesieniu do danego podmiotu.

Komornik sądowy Rzeszów- jakie ma prawa?

Mówiąc o prawach komornika sądowego, może powiedzieć, że podstawowym z nich jest prawo do przeprowadzenia egzekucji sądowej. Oznacza to w praktyce, że komornik sądowy Rzeszów ma dążyć do ciągnięcia majątku z dłużnika, które są należnościami dla jego wierzyciela. Śmiało można powiedzieć, że w ramach postępowania, którym jest egzekucja komornicza, prawem i obowiązkiem komornika sądowego Rzeszów jest wykonanie orzeczonego wyroku przez sąd, nawet przy zastosowaniu środków przymusu, które są określone w ustawie i dozwolone. Finalnie mają one prowadzić przede wszystkim do ściągnięcia należności i przekazania ich prawowitemu właścicielowi, którym jest wierzyciel. Komornik sądowy Rzeszów ponosi również pełną odpowiedzialność za postępowanie formalne. Wówczas w czasie jego trwania osoba zadłużona nie może już podnieść żadnego zarzutu. W praktyce oznacza to, że roszczenie nie istnieje a być może nie zostało ono wcześniej zaspokojone. Warto podkreśli jednak najważniejszy fakt, że prawem i obowiązkiem komornika sądowego nie jest w żadnym wypadku badanie należności czy też ogólnie pojętej słuszności już istniejącego zobowiązania. Ma on bowiem za zadanie jedynie sprawdzenie wniosku pod względem formalnej zgodności, czyli sprawdzenia tego, czy został on poprawnie przygotowany.