Komornik sądowy działa zgodnie z przepisami

Komornik sądowy jest prawnikiem. Kończy studia prawnicze, a następnie aplikację komorniczą. Edukacja takiego specjalisty trwa około 9 lat. Później podejmuje zatrudnienie w kancelarii komorniczej lub pracuje na własny rachunek. Jego wiedza prawnicza pomaga mu w realizowaniu wszelkich działań zawodowych. Zawód nie ma dobrej prasy, ale jest potrzebny. 

Komornik pomaga klientom

Komornik dba o klientów i pomaga im odzyskać należne im pieniądze. Dłużnicy pożyczają, ale nie zawsze chcą oddawać takie pieniądze. Na stronie internetowej komornik sądowy rzeszów można poczytać o pracy takiego eksperta. Zaufanie do komornika jest podstawą, bez niego nie ma mowy o współpracy. 

Dla klientów zwrot długu jest ważny

Klienci zabiegają o zwrot długów. Jeśli samodzielnie nie mogą tego osiągnąć to proszą o pomoc komornika, który działa zgodnie z literą prawa, ale jest bardzo skuteczny. Komornik sądowy Rzeszów pracuje przy sądzie rejonowym. Jego zadaniem jest ściąganie należności od dłużnika i przekazywanie ich wierzycielowi. Pochodzą one z majątku dłużnika. Jeśli dłużnik nie ma majątku to wówczas długi są ściągane w ratach. W swojej pracy posługuje się przepisami z kodeksu postępowania cywilnego oraz zapisami ustawy o komornikach sądowych. Stosowane są środki przymusu, a samo postępowanie egzekucyjne jest dość nieprzyjemne. Komornik gwarantuje wykonalność sądowych wyroków, jest osobą chronioną tak, jak jak inni funkcjonariusze publiczni. Jego praca jest pożyteczna społeczne. Za wykonywanie zadań pobiera określone wynagrodzenie. Komornik jest osobą rzetelną, solidną, pracowitą oraz bezstronną. 

Komornik działa na wniosek wierzyciela

Jeżeli dłużnik nie spłaca zadłużenia mimo wydanego przez sąd tzw. tytułu wykonawczego to wówczas do pracy wkracza komornik sądowy Rzeszów. Specjalista ten działa na wniosek wierzyciela. Musi mieć klazulę wykonalności. Wierzyciel kieruje sprawę do komornika i stara się w ten sposób skutecznie odzyskać dług. Wierzyciel zatem jest kluczową osobą w takim postępowaniu. Sprawami wierzycieli zajmują się komornicy z rewiru, w którym mieszka dłużnik. Komornik może zająć ruchomości lub nieruchomości należące do dłużników. Mogą one zostać sprzedane podczas licytacji komorniczej. Dzięki temu wierzyciel odzyska pieniądze lub ich część, a komornik uzyska swoje wynagrodzenie. Informacje o licytacjach można znaleźć na portalu internetowym Krajowej Rady Komorniczej. 

Niektóre sprawy są bardzo trudne, szczególnie, gdy dłużnik nie pracuje, nie można zająć jego wynagrodzenia, nie ma także majątku. Wówczas dług może stać się kompletnie nieściągalny, ale będzie narastał. Jeśli dłużnik umiera to jego długi dziedziczą spadkobiercy. Jest to bardzo trudna sytuacja dla nich. Mogą jednak odrzucić spadek i uczynić to aktem notarialnym. Wówczas nie będą musieli wcale spłacać długu. Jeśli dług dziedziczy małoletni spadkobierca to wówczas konieczne jest przeprowadzenie postępowania sądowego. 

Komornik sądowy działa stosując przymus, ale jest to przymus prawny, a nie fizyczny. Działanie zgodne z literą prawa jest dla niego koniecznością.