PIT-40A – jak rozliczyć emeryta?

PIT 40A jest najważniejszą deklaracją emerytów oraz rencistów. Te dwie grupy osób oraz wszyscy pobierający renty bądź też inne świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, są zobowiązani do rozliczenia druku PIT 40A/11A. Do kiedy i w jaki sposób rozliczyć to zeznanie podatkowe? Podpowiadamy.

Czym dokładnie jest roczna deklaracja PIT 40A?

PIT 40A jest kluczowym formularzem rocznego obliczenia podatku dla każdej osoby przebywającej już na emeryturze, rencie lub pobierającej świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Odpowiednia instytucja odpowiadająca za podejmowanie decyzji w sprawie świadczeń (zwykle jednostka organizacyjna ZUS) do końca lutego 2023 roku jest zobowiązana wysłać PIT 40A do osób będących na emeryturze oraz innych pobierających świadczenia z ZUS. 

Po jego otrzymaniu świadczeniobiorca musi zdecydować, czy rozliczenie deklaracji PIT za rok 2022 zostanie złożone samodzielnie, czy też PIT 40A w niezmienionej wersji zostanie roczną deklaracją podatkową.

Emeryci mogą bowiem dokonać rozliczenia samodzielnie. Jest to wskazane w przypadku, gdy kwoty widniejące na formularzu PIT 40A nie uwzględniają zarobków bądź też wykorzystywanych ulg podatkowych oraz jeśli wypłaty uzyskiwane są ze źródeł zagranicznych. Zatem można zadać sobie pytanie: PIT-40A – jak rozliczyć emeryta?

Składki ZUS oraz ubezpieczenie zdrowotne w PIT 40A

Na formularzu PIT 40A, otrzymanym z organu rentowego, nie są uwzględnione składki, które zostały opłacone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a mogące wpływać na obniżenie pobieranego od świadczenia podatku. Powodem jest fakt, iż świadczenie emerytalne w kwocie brutto nie jest warunkowane składkami: emerytalną i rentową.

Z kolei widoczna będzie odliczana od podatku składka za ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli posiadamy zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia, umowy o pracę lub jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, wtedy jest to podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego, ale też społecznego.

Co to jest odprawa emerytalna?

Przy omawianiu PIT-u 40 nie można zapomnieć o kwestii odprawy emerytalnej. Jest to świadczenie, które pracownik otrzymuje w chwili przejścia na emeryturę. Kwota uzyskana z tego tytułu musi zostać wykazana przy okazji rozliczania deklaracji.

Co istotne, każdy pracodawca jest również płatnikiem podatku z tytułu udzielanej odprawy, odlicza więc zaliczkę od wartości brutto na podatek dochodowy. Musi być ona zgodna ze skalą podatkową, wynoszącą odpowiednio 12% albo 32%.

Istnieje możliwość pomniejszenia kwoty pobranych zaliczek z tytułu podatku. Niezbędne w takiej sytuacji jest przedstawienie odpowiedniego oświadczenia przez podatnika. Może być to informacja o rozliczaniu przychodów razem z małżonkiem.