Plan marketingowy – czym jest i dlaczego jest tak ważny?

Na sukces firmy na rynku składa się wiele elementów. Jednym z nich jest dobrze przygotowany plan marketingowy, który stanowi nieodłączną część biznesplanu. Plan marketingowy można w pewnym sensie porównać do biznesowej mapy drogowej, która wskazuje krok po kroku te działania, których podjęcie jest konieczne do pozyskania klientów, sprzedaży produktów lub usług i zdobycia pozycji na rynku. Warto zatem dokładne wiedzieć, czym jest plan marketingowy i dlaczego jest tak ważny.

Czym jest plan marketingowy?

Plan marketingowy jest nieodłącznym elementem biznesplanu. Jak wspomniano, pełni on dla firmy funkcję pewnego rodzaju mapy drogowej. Jasno wskazuje na to, jakie działania należy podjąć w celu pozyskania nowych klientów i wypromowania oferowanych produktów lub usług. Jego realizacja ostatecznie doprowadzić ma do osiągnięcia oczekiwanego poziomu sprzedaży, a tym samym uzyskania zakładanych przychodów. Plan marketingowy dotyczyć może całego asortymentu produktów lub jedynie kilku wybranych. Dobrze skonstruowany pozwala na sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem. Nie tylko wyznacza konkretne cele do realizacji, ale pomaga również w kontrolowaniu postępów. Innymi słowy, dzięki niemu firma wie, czy jej działania idą w dobrym kierunku i czym przybliżają przedsiębiorstwo do realizacji zakładanych celów.

Dlaczego plan marketingowy jest tak ważny?

Marketing to jeden z najważniejszych obszarów działalności każdego przedsiębiorstwa. Dlatego tak ważne jest, aby wszystkie działania z tego zakresu zawsze były właściwie zaplanowane. Nie da się ukryć, że trudno byłoby o sprzedaż jakiegokolwiek produktu bez jego właściwiej promocji, zwłaszcza na bardzo konkurencyjnym rynku. To, w jaki sposób firma podchodzi do tematu marketingu, ma ogromny wpływ na decyzje zakupowe potencjalnych klientów. Właściwie sformułowany i spisany plan marketingowy umożliwia skuteczną realizację celów, optymalizację kosztów związanych z reklamą i promocją, a także pozwala na zbudowanie świadomości marki, relacji z klientami, a tym samym na zdobycie przewagi konkurencyjnej.

Z jakich elementów składać powinien się plan marketingowy?

Każdy plan marketingowy powinien omawiać kwestie dotyczące rynku, konkurencji, klientów i kontrahentów. Bardzo istotna jest tutaj analiza aktualnej sytuacji rynkowej, która obejmować powinna takie elementy jak popyt konsumpcyjny i trendy u kupujących, informacje o produkcie lub usłudze, charakterystykę konkurencji, a także informacje o sposobach dystrybucji oferowanych przez firmę produktów lub usług. Nieodłączną częścią każdego planu marketingowego powinna być również analiza mocnych i słabych stron firmy oraz zagrożeń i szans z otoczenia. Mowa tu o analizie SWOT, która pozwala na sformułowanie celów finansowych i marketingowych przedsiębiorstwa. W efekcie powstaje program wdrożenia szczegółowych i konkretnych działań. Plan marketingowy musi także zawierać opis procedur kontrolnych, dzięki którym możliwa będzie ocena postępów w realizacji działań marketingowych. Bez tego trudno byłoby o stwierdzenie, czy podejmowane działania rzeczywiście są skuteczne i prowadzą co osiągnięcia zakładanych celów.